P03A005:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม.

P03A005
พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม.:<p>พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง</p> พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม.:<p>พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง</p> พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม.:<p>พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง</p> พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม.:<p>พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง</p>
   • สินค้าถัดไป P03A023
   • สินค้าถัดไป P03A022
   • สินค้าถัดไป P03A021
   • สินค้าถัดไป P03A020
   • สินค้าถัดไป P03A019
   • สินค้าถัดไป P03A018
   • สินค้าถัดไป P03A014
   • สินค้าถัดไป P03A013
   • สินค้าถัดไป P03A012
   • สินค้าถัดไป P03A011
   • สินค้าถัดไป P03A010
   • สินค้าถัดไป P03A009
   • สินค้าถัดไป P03A008
   • สินค้าถัดไป P03A007
   • สินค้าถัดไป P03A006
   • สินค้าถัดไป P03A005
   • สินค้าถัดไป P03A004
   • สินค้าถัดไป P03A003
   • สินค้าถัดไป P03A002
   • สินค้าถัดไป P03A001
   • สินค้าถัดไป P01A047
   • สินค้าถัดไป P03A024
   • สินค้าถัดไป P01A048
   • สินค้าถัดไป P03A015
   • สินค้าถัดไป P03A025
   • สินค้าถัดไป P01A049
   • สินค้าถัดไป P01A050
   • สินค้าถัดไป P03A016
   • สินค้าถัดไป C06A053
   • สินค้าถัดไป P03A017
   • สินค้าถัดไป P01A045
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,941.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 18 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 02

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P03A005-1:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W45*H120 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 120H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 1,941.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-4:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W60*H120 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 120H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,297.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-7:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W75*H120 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 120H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,510.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-10:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W80*H120 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 120H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 2,770.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-13:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W100*H120 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 120H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,030.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-16:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W120*H120 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 120H cm  แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ
  ราคา 3,717.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-2:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W45*H120 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,083.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-5:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W60*H120 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-8:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W75*H120 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 2,723.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-11:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W80*H120 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,030.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-14:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W100*H120 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 3,338.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-17:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W120*H120 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านล่าง
  ราคา 4,025.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-3:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W45*H120 cm.

  ขนาด 45W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 2,249.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-6:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W60*H120 cm.

  ขนาด 60W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 2,604.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-9:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W75*H120 cm.

  ขนาด 75W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 2,936.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-12:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W80*H120 cm.

  ขนาด 80W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,291.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-15:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W100*H120 cm.

  ขนาด 100W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 3,646.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P03A005-18:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด W120*H120 cm.

  ขนาด 120W* 5D* 120H cm  แบบร้อยสายไฟด้านบน-ล่าง
  ราคา 4,333.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา