ติดต่อสอบถาม

A21A022:โต๊ะเคาน์เตอร์ตัวแอลแบบนั่ง 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. หน้าท็อปโต๊ะเมลามีน (ไม่รวมเก้าอี้)

A21A022
โต๊ะเคาน์เตอร์ตัวแอลแบบนั่ง 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. หน้าท็อปโต๊ะเมลามีน (ไม่รวมเก้าอี้):<p>ขนาด 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 210W*75D*75H cm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้าง ขนาด 80W*60D*75H cm. ตู้อเนกประสงค์วางปริ้นเตอร์ ขนาด 120W*60D*75H cm. (ที่วาง CPU และคีย์บอร์ดด้านหน้าเป็นอุปกรณ์เสริม) โต๊ะด้านหน้าขอบทำมุมให้เดินเข้าใช้งานได้สะดวก บังตาตัดสีโอ๊คเวงเก้ลายเส้น</p> โต๊ะเคาน์เตอร์ตัวแอลแบบนั่ง 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. หน้าท็อปโต๊ะเมลามีน (ไม่รวมเก้าอี้):<p>ขนาด 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 210W*75D*75H cm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้าง ขนาด 80W*60D*75H cm. ตู้อเนกประสงค์วางปริ้นเตอร์ ขนาด 120W*60D*75H cm. (ที่วาง CPU และคีย์บอร์ดด้านหน้าเป็นอุปกรณ์เสริม) โต๊ะด้านหน้าขอบทำมุมให้เดินเข้าใช้งานได้สะดวก บังตาตัดสีโอ๊คเวงเก้ลายเส้น</p> โต๊ะเคาน์เตอร์ตัวแอลแบบนั่ง 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. หน้าท็อปโต๊ะเมลามีน (ไม่รวมเก้าอี้):<p>ขนาด 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 210W*75D*75H cm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้าง ขนาด 80W*60D*75H cm. ตู้อเนกประสงค์วางปริ้นเตอร์ ขนาด 120W*60D*75H cm. (ที่วาง CPU และคีย์บอร์ดด้านหน้าเป็นอุปกรณ์เสริม) โต๊ะด้านหน้าขอบทำมุมให้เดินเข้าใช้งานได้สะดวก บังตาตัดสีโอ๊คเวงเก้ลายเส้น</p> โต๊ะเคาน์เตอร์ตัวแอลแบบนั่ง 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. หน้าท็อปโต๊ะเมลามีน (ไม่รวมเก้าอี้):<p>ขนาด 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 210W*75D*75H cm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้าง ขนาด 80W*60D*75H cm. ตู้อเนกประสงค์วางปริ้นเตอร์ ขนาด 120W*60D*75H cm. (ที่วาง CPU และคีย์บอร์ดด้านหน้าเป็นอุปกรณ์เสริม) โต๊ะด้านหน้าขอบทำมุมให้เดินเข้าใช้งานได้สะดวก บังตาตัดสีโอ๊คเวงเก้ลายเส้น</p>
   • สินค้าถัดไป A11A005
   • สินค้าถัดไป A11A011
   • สินค้าถัดไป A21A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 210W*75D*75H cm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้าง ขนาด 80W*60D*75H cm. ตู้อเนกประสงค์วางปริ้นเตอร์ ขนาด 120W*60D*75H cm. (ที่วาง CPU และคีย์บอร์ดด้านหน้าเป็นอุปกรณ์เสริม) โต๊ะด้านหน้าขอบทำมุมให้เดินเข้าใช้งานได้สะดวก บังตาตัดสีโอ๊คเวงเก้ลายเส้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 14,621.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A21A022:โต๊ะเคาน์เตอร์ตัวแอลแบบนั่ง 210W1*275W2*75D1*60D2*75H cm. หน้าท็อปโต๊ะเมลามีน (ไม่รวมเก้าอี้)

  ขนาด 210W* 275W2* 75D* 60D2* 75H cm  ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 210W*75D*75H cm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้าง ขนาด 80W*60D*75H cm. ตู้อเนกประสงค์วางปริ้นเตอร์ ขนาด 120W*60D*75H cm. (ที่วาง CPU และคีย์บอร์ดด้านหน้าเป็นอุปกรณ์เสริม) โต๊ะด้านหน้าขอบทำมุมให้เดินเข้าใช้งานได้สะดวก บังตาตัดสีโอ๊คเวงเก้ลายเส้น
  ราคา 14,621.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา