A17A014:โต๊ะรับประทานอาหารไม้โครงเหล็กเชื่อมติด

A17A014
โต๊ะรับประทานอาหารไม้โครงเหล็กเชื่อมติด:<p>โต๊ะรับประทานอาหารแบบไม้โครงเหล็กเชื่อมยึดติดทั้งหน้าโต๊ะและที่นั่ง มี 4 ขนาด เหล็ก 1 นิ้ว (  2 หุน ) หนา 1 มม. แผ่นไม้หนา 1 ซม.</p>
   • สินค้าถัดไป A17A035
   • สินค้าถัดไป A17A039
   • สินค้าถัดไป A17A040
   • สินค้าถัดไป A17A041
   • สินค้าถัดไป A17A036
   • สินค้าถัดไป A17A037
   • สินค้าถัดไป A17A038
   • สินค้าถัดไป A17A030
   • สินค้าถัดไป A17A031
   • สินค้าถัดไป A17A010
   • สินค้าถัดไป A17A023
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A029
   • สินค้าถัดไป A17A033
   • สินค้าถัดไป A17A032
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป A17A034
   • สินค้าถัดไป A35A008
   • สินค้าถัดไป A17A015
   • สินค้าถัดไป B07A026
   • สินค้าถัดไป A17A026
   • สินค้าถัดไป A17A027
   • สินค้าถัดไป A17A001
   • สินค้าถัดไป A17A003
   • สินค้าถัดไป A17A002
   • สินค้าถัดไป A17A004
   • สินค้าถัดไป G14A116
   • สินค้าถัดไป A17A013
   • สินค้าถัดไป G14A109
   • สินค้าถัดไป G14A115
   • สินค้าถัดไป A17A014
   • สินค้าถัดไป B07A027
   • สินค้าถัดไป A17A012
   • สินค้าถัดไป A07A049
   • สินค้าถัดไป A17A028
   • สินค้าถัดไป A17A009
   • สินค้าถัดไป A17A011
   • สินค้าถัดไป A17A024
   • สินค้าถัดไป A17A025
   • สินค้าถัดไป A35A010
   • สินค้าถัดไป A35A009
   • สินค้าถัดไป A14A182
   • สินค้าถัดไป A35A011
   • สินค้าถัดไป G14A107
   • สินค้าถัดไป A17A042
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  โต๊ะรับประทานอาหารแบบไม้โครงเหล็กเชื่อมยึดติดทั้งหน้าโต๊ะและที่นั่ง มี 4 ขนาด เหล็ก 1 นิ้ว (  2 หุน ) หนา 1 มม. แผ่นไม้หนา 1 ซม.

  ราคาเริ่มต้นที่: 10,200.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A17A014-1:โต๊ะรับประทานอาหารไม้โครงเหล็กเชื่อมติดขนาด 180*60 ซม.

  ขนาด 180W* 60D* 30H cm  โต๊ะรับประทานอาหารแบบไม้โครงเหล็กเชื่อมยึดติดทั้งหน้าโต๊ะและที่นั่ง ขนาด โต๊ะ 180*60 ซม. เก้าอี้
  ราคา 10,200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A17A014-2:โต๊ะรับประทานอาหารไม้โครงเหล็กเชื่อมติดขนาด 180*70 ซม.

  ขนาด 180W* 70D* 30H cm  โต๊ะรับประทานอาหารแบบไม้โครงเหล็กเชื่อมยึดติดทั้งหน้าโต๊ะและที่นั่ง ขนาดเก้าอี้ 180*30 ซม.
  ราคา 10,700.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A17A014-3:โต๊ะรับประทานอาหารไม้โครงเหล็กเชื่อมติดขนาด 200*60 ซม.

  ขนาด 200W* 60D* 30H cm  โต๊ะรับประทานอาหารแบบไม้โครงเหล็กเชื่อมยึดติดทั้งหน้าโต๊ะและที่นั่ง ซม.ขนาดเก้าอี้ 200*30 ซม.
  ราคา 10,700.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A17A014-4:โต๊ะรับประทานอาหารไม้โครงเหล็กเชื่อมติดขนาด 200*70 ซม.

  ขนาด 200W* 70D* 30H cm  โต๊ะรับประทานอาหารไม้โครงเหล็กเชื่อมติด ขนาดเก้าอี้ 200*30 ซม.
  ราคา 11,200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา