A17A003:โต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์โต๊ะระดับ 7-9 ขนาด 150W*80D*75H cm

A17A003
โต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์โต๊ะระดับ 7-9 ขนาด 150W*80D*75H cm:<p>โต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์โต๊ะระดับ 7-9 / ประกอบด้วยโต๊ะทำงานไม้ ขาเหล็ก ขนาด 150W*80D*75H cm (ไม่รวมเก้าอี้ เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กในรูปรุ่น B03A082-1)</p>
   • สินค้าถัดไป A17A035
   • สินค้าถัดไป A17A039
   • สินค้าถัดไป A17A040
   • สินค้าถัดไป A17A041
   • สินค้าถัดไป A17A036
   • สินค้าถัดไป A17A037
   • สินค้าถัดไป A17A038
   • สินค้าถัดไป A17A030
   • สินค้าถัดไป A17A031
   • สินค้าถัดไป A17A033
   • สินค้าถัดไป A17A032
   • สินค้าถัดไป A17A034
   • สินค้าถัดไป A17A029
   • สินค้าถัดไป A17A010
   • สินค้าถัดไป A17A023
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป A17A015
   • สินค้าถัดไป B07A026
   • สินค้าถัดไป B07A027
   • สินค้าถัดไป A17A026
   • สินค้าถัดไป A17A027
   • สินค้าถัดไป A17A011
   • สินค้าถัดไป A17A024
   • สินค้าถัดไป A17A025
   • สินค้าถัดไป A17A028
   • สินค้าถัดไป A17A009
   • สินค้าถัดไป A17A001
   • สินค้าถัดไป A17A003
   • สินค้าถัดไป A17A002
   • สินค้าถัดไป A17A004
   • สินค้าถัดไป A17A014
   • สินค้าถัดไป A17A013
   • สินค้าถัดไป A17A012
   • สินค้าถัดไป G14A115
   • สินค้าถัดไป A17A042
   • สินค้าถัดไป G14A107
   • สินค้าถัดไป G14A116
   • สินค้าถัดไป G14A109
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  โต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์โต๊ะระดับ 7-9 / ประกอบด้วยโต๊ะทำงานไม้ ขาเหล็ก ขนาด 150W*80D*75H cm (ไม่รวมเก้าอี้ เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กในรูปรุ่น B03A082-1)

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,762.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A17A003:โต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์โต๊ะระดับ 7-9 ขนาด 150W*80D*75H cm

  ขนาด 150W* 80D* 75H cm  โต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์โต๊ะระดับ 7-9 / ประกอบด้วยโต๊ะทำงานไม้ ขาเหล็ก ขนาด 150W*80D*75H cm (ไม่รวมเก้าอี้ เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กในรูปรุ่น B03A082-1)
  ราคา 4,762.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา