A17A002:ชุดโต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์ระดับ 3-6 ขนาด 150W*80D*75H cm พร้อมเก้าอี้

A17A002
ชุดโต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์ระดับ 3-6 ขนาด 150W*80D*75H cm พร้อมเก้าอี้:<p>ชุดโต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์ระดับ 3-6 / ประกอบด้วย โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก ขนาด 150W*80D*75H cm และเก้าอี้เบาะบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม (เก้าอี้กรณีซื้อแยก ราคา 1,050 บาท)</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A040
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A038
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B07A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B07A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A108
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A17A042
   • แสดงสินค้าอื่นๆ G14A107
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ชุดโต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์ระดับ 3-6 / ประกอบด้วย โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก ขนาด 150W*80D*75H cm และเก้าอี้เบาะบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม (เก้าอี้กรณีซื้อแยก ราคา 1,050 บาท)

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,079.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A17A002:ชุดโต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์ระดับ 3-6 ขนาด 150W*80D*75H cm พร้อมเก้าอี้

  150W* 80D* 75H cm  ชุดโต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ ครุภัณฑ์ระดับ 3-6 / ประกอบด้วย โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก ขนาด 150W*80D*75H cm และเก้าอี้เบาะบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
  ราคา 5,079.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา