P01A053:แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม (ตามความสูงพาร์ทิชั่น)

P01A053
แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม (ตามความสูงพาร์ทิชั่น):<p>ผลิตขนาด 85H (สำหรับแผ่น 100H cm), 105H (สำหรับแผ่น 120H cm), 135H (สำหรับแผ่น 150H cm), 145H (สำหรับแผ่น 160H cm) และ 165H cm (สำหรับแผ่น 180H cm) / กรณีลูกค้าต้องการปิดทั้งสองด้าน ใช้เสาละสองชิ้น</p> แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม (ตามความสูงพาร์ทิชั่น):<p>ผลิตขนาด 85H (สำหรับแผ่น 100H cm), 105H (สำหรับแผ่น 120H cm), 135H (สำหรับแผ่น 150H cm), 145H (สำหรับแผ่น 160H cm) และ 165H cm (สำหรับแผ่น 180H cm) / กรณีลูกค้าต้องการปิดทั้งสองด้าน ใช้เสาละสองชิ้น</p> แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม (ตามความสูงพาร์ทิชั่น):<p>ผลิตขนาด 85H (สำหรับแผ่น 100H cm), 105H (สำหรับแผ่น 120H cm), 135H (สำหรับแผ่น 150H cm), 145H (สำหรับแผ่น 160H cm) และ 165H cm (สำหรับแผ่น 180H cm) / กรณีลูกค้าต้องการปิดทั้งสองด้าน ใช้เสาละสองชิ้น</p>
   • สินค้าถัดไป P01A032
   • สินค้าถัดไป P01A033
   • สินค้าถัดไป P01A034
   • สินค้าถัดไป P01A035
   • สินค้าถัดไป P01A010
   • สินค้าถัดไป P01A011
   • สินค้าถัดไป P01A012
   • สินค้าถัดไป P01A013
   • สินค้าถัดไป P01A006
   • สินค้าถัดไป P01A007
   • สินค้าถัดไป P01A008
   • สินค้าถัดไป P01A009
   • สินค้าถัดไป P01A036
   • สินค้าถัดไป P01A037
   • สินค้าถัดไป P01A038
   • สินค้าถัดไป P01A029
   • สินค้าถัดไป P01A030
   • สินค้าถัดไป P01A031
   • สินค้าถัดไป P01A001
   • สินค้าถัดไป P01A002
   • สินค้าถัดไป P01A003
   • สินค้าถัดไป P01A004
   • สินค้าถัดไป P01A005
   • สินค้าถัดไป P01A014
   • สินค้าถัดไป P01A015
   • สินค้าถัดไป P01A016
   • สินค้าถัดไป P01A017
   • สินค้าถัดไป P01A018
   • สินค้าถัดไป P01A026
   • สินค้าถัดไป P01A022
   • สินค้าถัดไป P01A027
   • สินค้าถัดไป P01A024
   • สินค้าถัดไป P01A021
   • สินค้าถัดไป P01A023
   • สินค้าถัดไป P01A025
   • สินค้าถัดไป P01A053
   • สินค้าถัดไป P01A045
   • สินค้าถัดไป P01A052
   • สินค้าถัดไป P01A051
   • สินค้าถัดไป P01A020
   • สินค้าถัดไป P01A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 85H (สำหรับแผ่น 100H cm), 105H (สำหรับแผ่น 120H cm), 135H (สำหรับแผ่น 150H cm), 145H (สำหรับแผ่น 160H cm) และ 165H cm (สำหรับแผ่น 180H cm) / กรณีลูกค้าต้องการปิดทั้งสองด้าน ใช้เสาละสองชิ้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 200.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  P01A053-1:แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม 85H (สำหรับแผ่น 100H cm)

  ขนาด 5W* 2D* 85H cm  85H (สำหรับแผ่น 100H cm)
  ราคา 200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A053-2:แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม 105H (สำหรับแผ่น 120H cm)

  ขนาด 5W* 2D* 105H cm  105H (สำหรับแผ่น 120H cm)
  ราคา 250.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A053-3:แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม 135H (สำหรับแผ่น 150H cm)

  ขนาด 5W* 2D* 135H cm  135H (สำหรับแผ่น 150H cm)
  ราคา 300.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A053-4:แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม 145H (สำหรับแผ่น 160H cm)

  ขนาด 5W* 2D* 145H cm  ผลิตขนาด 145H (สำหรับแผ่น 160H cm)
  ราคา 317.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P01A053-5:แผ่นเหล็กปิดช่องเสา เพื่อความสวยงาม 165H (สำหรับแผ่น 180H cm)

  ขนาด 5W* 2D* 165H cm  165H (สำหรับแผ่น 180H cm)
  ราคา 367.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา