E22A005:โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก PVC 4 ลิ้นชัก

E22A005
โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก PVC 4 ลิ้นชัก:<p>ผลิต 3 ขนาด คือ  3 ฟุต ,3 ฟุต ครึ่ง และ 4ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก PVC 4 ลิ้นชัก:<p>ผลิต 3 ขนาด คือ  3 ฟุต ,3 ฟุต ครึ่ง และ 4ฟุต </p> โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก PVC 4 ลิ้นชัก:<p>ผลิต 3 ขนาด คือ  3 ฟุต ,3 ฟุต ครึ่ง และ 4ฟุต </p>
   • สินค้าถัดไป E06A007
   • สินค้าถัดไป E06A008
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E31A050
   • สินค้าถัดไป E31A039
   • สินค้าถัดไป E28A106
   • สินค้าถัดไป E28A107
   • สินค้าถัดไป E28A104
   • สินค้าถัดไป E28A105
   • สินค้าถัดไป E28A102
   • สินค้าถัดไป E28A103
   • สินค้าถัดไป E28A101
   • สินค้าถัดไป E02A046
   • สินค้าถัดไป E02A047
   • สินค้าถัดไป E22A017
   • สินค้าถัดไป E22A018
   • สินค้าถัดไป E22A003
   • สินค้าถัดไป E22A004
   • สินค้าถัดไป E22A009
   • สินค้าถัดไป E22A010
   • สินค้าถัดไป E22A005
   • สินค้าถัดไป E22A007
   • สินค้าถัดไป E22A006
   • สินค้าถัดไป E22A008
   • สินค้าถัดไป E22A015
   • สินค้าถัดไป E22A016
   • สินค้าถัดไป E22A014
   • สินค้าถัดไป E06A013
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E06A014
   • สินค้าถัดไป E06A022
   • สินค้าถัดไป E07A035
   • สินค้าถัดไป E07A053
   • สินค้าถัดไป E30A015
   • สินค้าถัดไป E06A021
   • สินค้าถัดไป E07A051
   • สินค้าถัดไป E07A052
   • สินค้าถัดไป E30A018
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาด คือ  3 ฟุต ,3 ฟุต ครึ่ง และ 4ฟุต 

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,739.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E22A005-1:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก PVC 3 ฟุต หน้าเหล็ก

  ขนาด 91.4W* 61D* 75.9H cm  Central lock
  ราคา 5,739.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E22A005-2:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก PVC 3.5 ฟุต หน้าเหล็ก

  ขนาด 106.7W* 66D* 75.9H cm   Central lock
  ราคา 6,087.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E22A005-3:โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก PVC 4 ฟุต หน้าเหล็ก

  ขนาด 121.9W* 66D* 75.9H cm   Central lock
  ราคา 6,435.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา