A16A018:โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง)

A16A018
โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p> โต๊ะทำงานตัวแอล VENUS 180W1*140W2 cm เมลามีน (ตัวมุมมีแผ่นชั้นกลาง):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm </p>
   • สินค้าถัดไป A12A018
   • สินค้าถัดไป A12A052
   • สินค้าถัดไป A16A002
   • สินค้าถัดไป A20A029
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A16A019
   • สินค้าถัดไป A12A009
   • สินค้าถัดไป A13A181
   • สินค้าถัดไป A16A001
   • สินค้าถัดไป A12A017
   • สินค้าถัดไป A16A037
   • สินค้าถัดไป A16A032
   • สินค้าถัดไป A12A015
   • สินค้าถัดไป A16A038
   • สินค้าถัดไป A13A015
   • สินค้าถัดไป A13A005
   • สินค้าถัดไป A13A004
   • สินค้าถัดไป A12A019
   • สินค้าถัดไป A16A018
   • สินค้าถัดไป A13A011
   • สินค้าถัดไป A16A039
   • สินค้าถัดไป A13A036
   • สินค้าถัดไป A13A037
   • สินค้าถัดไป A13A054
   • สินค้าถัดไป A13A055
   • สินค้าถัดไป A12A065
   • สินค้าถัดไป A16A009
   • สินค้าถัดไป A12A050
   • สินค้าถัดไป A12A031
   • สินค้าถัดไป A12A030
   • สินค้าถัดไป CL30365
   • สินค้าถัดไป A12A066
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm 

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,965.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนรุ่นประหยัด

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A16A018:โต๊ะทำงานตัวแอล 3 ชิ้น VENUS 180W1*140W2 cm เมลลามีน

  ขนาด 180W* 140W2* 60D* 75H cm  3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm / ชั้นเข้ามุมโค้ง R60*H75 cm / และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm / ผิวเมลลามีน ทนร้อน ทนชื้น / ใช้พื้นที่รวม 180W*140D*75H cm.
  ราคา 4,965.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา