A24A015:ชุดรางไฟแบบกว้างพิเศษ 20 cm (สำหรับวาง adapter ของ labtop)

A24A015
ชุดรางไฟแบบกว้างพิเศษ 20 cm (สำหรับวาง adapter ของ labtop):<p>ผลิตขนาด 100W และ 120W (*20D*10H cm) เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานกลุ่ม หรือโต๊ะประชุม ที่ใช้งานแต่ laptop และไม่อยากให้ adapter พร้อมสายไฟ วางขดอยู่บนโต๊ะ ต้องการให้วางลงกล่องเพื่อให้หน้าโต๊ะโล่งขึ้น</p> ชุดรางไฟแบบกว้างพิเศษ 20 cm (สำหรับวาง adapter ของ labtop):<p>ผลิตขนาด 100W และ 120W (*20D*10H cm) เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานกลุ่ม หรือโต๊ะประชุม ที่ใช้งานแต่ laptop และไม่อยากให้ adapter พร้อมสายไฟ วางขดอยู่บนโต๊ะ ต้องการให้วางลงกล่องเพื่อให้หน้าโต๊ะโล่งขึ้น</p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A021
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 100W และ 120W (*20D*10H cm) เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานกลุ่ม หรือโต๊ะประชุม ที่ใช้งานแต่ laptop และไม่อยากให้ adapter พร้อมสายไฟ วางขดอยู่บนโต๊ะ ต้องการให้วางลงกล่องเพื่อให้หน้าโต๊ะโล่งขึ้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,724.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A015-1:ชุดรางไฟแบบกว้างพิเศษ 100W*20D*10H cm (สำหรับวาง adapter ของ labtop)

  ขนาด 100W* 20D* 24D2* 10H cm  -
  ราคา 1,724.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา