ติดต่อสอบถาม

B14A126:เก้าอี้บาร์หน้าไม้ยางสีธรรมชาติ รุ่น PJ-BAR-215 โครงเหล็กพ่นดำ (ผลิต 2 แบบคือแบบสูง และแบบเตี้ย)

B14A126
เก้าอี้บาร์หน้าไม้ยางสีธรรมชาติ รุ่น PJ-BAR-215 โครงเหล็กพ่นดำ (ผลิต 2 แบบคือแบบสูง และแบบเตี้ย):<p>ผลิต 2 ขนาดคือบาร์เตี้ย และบาร์สูง /โครงผลิตจากเหล็กพ่นดำ ที่นั่งผลิตจากไม้ยางสีธรรมชาติ</p> เก้าอี้บาร์หน้าไม้ยางสีธรรมชาติ รุ่น PJ-BAR-215 โครงเหล็กพ่นดำ (ผลิต 2 แบบคือแบบสูง และแบบเตี้ย):<p>ผลิต 2 ขนาดคือบาร์เตี้ย และบาร์สูง /โครงผลิตจากเหล็กพ่นดำ ที่นั่งผลิตจากไม้ยางสีธรรมชาติ</p> เก้าอี้บาร์หน้าไม้ยางสีธรรมชาติ รุ่น PJ-BAR-215 โครงเหล็กพ่นดำ (ผลิต 2 แบบคือแบบสูง และแบบเตี้ย):<p>ผลิต 2 ขนาดคือบาร์เตี้ย และบาร์สูง /โครงผลิตจากเหล็กพ่นดำ ที่นั่งผลิตจากไม้ยางสีธรรมชาติ</p>
   • สินค้าถัดไป B09A137
   • สินค้าถัดไป B09A136
   • สินค้าถัดไป B02A065
   • สินค้าถัดไป B09A083
   • สินค้าถัดไป B09A071
   • สินค้าถัดไป B09A069
   • สินค้าถัดไป B09A070
   • สินค้าถัดไป B14A024
   • สินค้าถัดไป B14A120
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป B14A026
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป B09A084
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป B09A085
   • สินค้าถัดไป E28A129
   • สินค้าถัดไป B09A081
   • สินค้าถัดไป B09A080
   • สินค้าถัดไป B02A061
   • สินค้าถัดไป B02A060
   • สินค้าถัดไป B09A194
   • สินค้าถัดไป B29A156
   • สินค้าถัดไป B09A067
   • สินค้าถัดไป B09A073
   • สินค้าถัดไป B09A076
   • สินค้าถัดไป B09A147
   • สินค้าถัดไป B09A148
   • สินค้าถัดไป B09A082
   • สินค้าถัดไป B10A082
   • สินค้าถัดไป B09A063
   • สินค้าถัดไป B09A068
   • สินค้าถัดไป B09A077
   • สินค้าถัดไป B14A020
   • สินค้าถัดไป B18A042
   • สินค้าถัดไป B14A125
   • สินค้าถัดไป B14A126
   • สินค้าถัดไป B09A066
   • สินค้าถัดไป B14A124
   • สินค้าถัดไป B29A144
   • สินค้าถัดไป B09A185
   • สินค้าถัดไป B09A181
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาดคือบาร์เตี้ย และบาร์สูง /โครงผลิตจากเหล็กพ่นดำ ที่นั่งผลิตจากไม้ยางสีธรรมชาติ

  ราคาเริ่มต้นที่: 708.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B14A126-1:เก้าอี้บาร์เตี้ย หน้าไม้ยางสีธรรมชาติ รุ่น PJ-BAR-215-S โครงเหล็กพ่นดำ

  ขนาด  -
  ราคา 708.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B14A126-2:เก้าอี้บาร์สูง หน้าไม้ยางสีธรรมชาติ รุ่น PJ-BAR-215-H โครงเหล็กพ่นดำ

  ขนาด  -
  ราคา 758.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา