ติดต่อสอบถาม

A24A017:รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน

A24A017
รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p> รางไฟพร้อมแผ่นบังตาเหล็ก รุ่นใช้งานช่องปลั๊กได้ทั้งสองด้าน:<p><span>ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ</span></p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A028
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A027
   • สินค้าถัดไป F57A006
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 4 ขนาดคือ 100W, 120W, 135W และ 150W / ปั้มช่องปลั๊กมาตรฐานขนาด 7W*4H cm ตลอดความยาวราง ทั้งสองด้าน (ปั้มแบบไม่ขาดจากกัน สามารถใช้มือกดให้หลุดเมื่อต้องการใช้งาน) / รางไฟ 10H cm พร้อมแผ่นบังตา 30H cm / เหมาะสำหรับใช้งานตรงกลางชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม / ผลิตสีขาวและสีดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,090.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A017-1:รางไฟพร้อมแผ่นบังตา 100W (*10H+30H) cm. รุ่นใช้งานได้ทั้งสองด้าน

  ขนาด 100W* 9D* 10H *40H2 cm  -
  ราคา 2,090.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A017-2:รางไฟพร้อมแผ่นบังตา 120W (*10H+30H) cm. รุ่นใช้งานได้ทั้งสองด้าน

  ขนาด 120W* 9D* 10H *40H2 cm  -
  ราคา 2,239.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A017-3:รางไฟพร้อมแผ่นบังตา 135W (*10H+30H) cm. รุ่นใช้งานได้ทั้งสองด้าน

  ขนาด 135W* 9D* 10H *40H2 cm  -
  ราคา 2,687.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A017-4:รางไฟพร้อมแผ่นบังตา 150W (*10H+30H) cm. รุ่นใช้งานได้ทั้งสองด้าน

  ขนาด 150W* 9D* 10H *40H2 cm  -
  ราคา 2,985.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา