A24A009:ป็อบอัพสีเหลี่ยมสีดำ YT-BLK (2 powers / 2 lan) รุ่นพิเศษ ก้นกล่องมี socket ตัวเมียต่อสายง่าย

A24A009
ป็อบอัพสีเหลี่ยมสีดำ YT-BLK (2 powers / 2 lan) รุ่นพิเศษ ก้นกล่องมี socket ตัวเมียต่อสายง่าย:<p>ขนาด 15.2W*12.2D*14H cm. <span>(ขนาดช่องเจาะ 26.7W*12.2D cm.) </span>/ ฝาผลิตจากอลูมิเนียม อโฟรไดท์ สวยงาม / กดลงที่ฝาปลั๊กไฟ จะเปิดอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน / รุ่นพิเศษ ต่อสายใช้งานง่ายเนื่องจากก้นกล่องมี socket ตัวเมียของ power และ lan (cat-5e)</p> ป็อบอัพสีเหลี่ยมสีดำ YT-BLK (2 powers / 2 lan) รุ่นพิเศษ ก้นกล่องมี socket ตัวเมียต่อสายง่าย:<p>ขนาด 15.2W*12.2D*14H cm. <span>(ขนาดช่องเจาะ 26.7W*12.2D cm.) </span>/ ฝาผลิตจากอลูมิเนียม อโฟรไดท์ สวยงาม / กดลงที่ฝาปลั๊กไฟ จะเปิดอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน / รุ่นพิเศษ ต่อสายใช้งานง่ายเนื่องจากก้นกล่องมี socket ตัวเมียของ power และ lan (cat-5e)</p> ป็อบอัพสีเหลี่ยมสีดำ YT-BLK (2 powers / 2 lan) รุ่นพิเศษ ก้นกล่องมี socket ตัวเมียต่อสายง่าย:<p>ขนาด 15.2W*12.2D*14H cm. <span>(ขนาดช่องเจาะ 26.7W*12.2D cm.) </span>/ ฝาผลิตจากอลูมิเนียม อโฟรไดท์ สวยงาม / กดลงที่ฝาปลั๊กไฟ จะเปิดอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน / รุ่นพิเศษ ต่อสายใช้งานง่ายเนื่องจากก้นกล่องมี socket ตัวเมียของ power และ lan (cat-5e)</p> ป็อบอัพสีเหลี่ยมสีดำ YT-BLK (2 powers / 2 lan) รุ่นพิเศษ ก้นกล่องมี socket ตัวเมียต่อสายง่าย:<p>ขนาด 15.2W*12.2D*14H cm. <span>(ขนาดช่องเจาะ 26.7W*12.2D cm.) </span>/ ฝาผลิตจากอลูมิเนียม อโฟรไดท์ สวยงาม / กดลงที่ฝาปลั๊กไฟ จะเปิดอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน / รุ่นพิเศษ ต่อสายใช้งานง่ายเนื่องจากก้นกล่องมี socket ตัวเมียของ power และ lan (cat-5e)</p> ป็อบอัพสีเหลี่ยมสีดำ YT-BLK (2 powers / 2 lan) รุ่นพิเศษ ก้นกล่องมี socket ตัวเมียต่อสายง่าย:<p>ขนาด 15.2W*12.2D*14H cm. <span>(ขนาดช่องเจาะ 26.7W*12.2D cm.) </span>/ ฝาผลิตจากอลูมิเนียม อโฟรไดท์ สวยงาม / กดลงที่ฝาปลั๊กไฟ จะเปิดอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน / รุ่นพิเศษ ต่อสายใช้งานง่ายเนื่องจากก้นกล่องมี socket ตัวเมียของ power และ lan (cat-5e)</p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A021
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 15.2W*12.2D*14H cm. (ขนาดช่องเจาะ 26.7W*12.2D cm.) / ฝาผลิตจากอลูมิเนียม อโฟรไดท์ สวยงาม / กดลงที่ฝาปลั๊กไฟ จะเปิดอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน / รุ่นพิเศษ ต่อสายใช้งานง่ายเนื่องจากก้นกล่องมี socket ตัวเมียของ power และ lan (cat-5e)

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,286.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A009:ป็อบอัพสีเหลี่ยมสีดำ YT-BLK (2 powers / 2 lan) รุ่นพิเศษ ก้นกล่องมี socket ตัวเมียต่อสายง่าย

  ขนาด 15.2W* 12.2D* 14H cm  ฝาผลิตจากอลูมิเนียม กดลงที่ฝาปลั๊กไฟจะเปิดอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน
  ราคา 2,286.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา