ติดต่อสอบถาม

P04A019:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นบาง 2 cm (ติดตั้งเจาะสัน top)

P04A019
แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นบาง 2 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p><span><span><span><span>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W, 75W, 80W, 90W, 120W, 135W, 150W (*40H) cm. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 cm.</span></span></span></span></p> แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นบาง 2 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p><span><span><span><span>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W, 75W, 80W, 90W, 120W, 135W, 150W (*40H) cm. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 cm.</span></span></span></span></p> แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นบาง 2 cm (ติดตั้งเจาะสัน top):<p><span><span><span><span>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W, 75W, 80W, 90W, 120W, 135W, 150W (*40H) cm. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 cm.</span></span></span></span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W, 75W, 80W, 90W, 120W, 135W, 150W (*40H) cm. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 cm.

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,000.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ขอบมินิสกรีน 2 ซม.

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A019-1:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 60*40 ซม. (แบบเจาะ)

  ขนาด 60W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะ
  ราคา 2,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A019-2:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 75*40 ซม. (แบบเจาะ)

  ขนาด 65W* 40H   โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะ
  ราคา 2,114.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A019-3:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 80*40 ซม. (แบบเจาะ)

  ขนาด 80W* 40H  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,386.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A019-4:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 90*40 ซม. (แบบเจาะ)

  ขนาด 90W* 40H  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะ
  ราคา 2,429.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A019-5:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 120*40 ซม.(แบบเจาะ)

  ขนาด 120W* 40H  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะ
  ราคา 2,643.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A019-6:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 135*40 ซม. (แบบเจาะ)

  ขนาด 135W* 40H  โครงผลิตจากอลูมิเนียมป / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะ
  ราคา 3,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A019-7:แผ่นมินิสกรีนกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 150*40 ซม. (แบบเจาะ)

  ขนาด 150W* 40H  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะ
  ราคา 3,186.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา