ตารางค่าจัดส่งสินค้าเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

- เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งฟรีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ยกเว้น
- ในเขตคลองสามวา, เขตมีนบุรี, เขตลาดกระบัง, เขตบางพลี
 และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดส่งฟรีตั้งแต่ยอดเงินรวม 8,000 บาท ขึ้นไป
- ในเขตหนองจอก, เขตลำลูกกา( ถึงคลอง6 ), เขตธัญบุรี( ถึงคลอง5 ),
เขตบางบ่อ และเขตบางเสาธง( ถึงกม.23) จัดส่งฟรีตั้งแต่ยอดเงินรวม 12,000 บาท ขึ้นไป