ติดต่อสอบถาม

ตารางค่าจัดส่งสินค้าเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

- เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งฟรีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

 ยกเว้น 
- ในเขตคลองสามวา, เขตมีนบุรี, เขตลาดกระบัง, เขตบางพลี
 และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดส่งฟรีตั้งแต่ยอดเงินรวม 8,000 บาท ขึ้นไป
- ในเขตหนองจอก, เขตลำลูกกา (ถึงคลอง6), เขตธัญบุรี (ถึงคลอง5),
เขตบางบ่อ และเขตบางเสาธง (ถึงกม.23) จัดส่งฟรีตั้งแต่ยอดเงินรวม 10,000 บาท ขึ้นไป