ลูกค้าสามารถ attach file เพิ่มเติม โดย reply email ตอบกลับอัตโนมัติค่ะ