ติดต่อสอบถาม

CR160117:เคาน์เตอร์นอกแบบ เพิ่มความยาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

การเลือกใช้สีเมลามีนลายแปลกๆ แนวเข้มๆ ช่วยทำให้งานดูเด่นขึ้นเวลาสะท้อนแสงไฟ จากรูปเป็นงานเคาน์เตอร์ต้อนรับของคลีนิคทันตกรรม ซึ่งทางลูกค้าทำส่วนด้านมุมแอลสูงเพื่อวางคอมพิวเตอร์และช่วยบังแสงจากทางกระจกหน้าร้าน ส่วนด้านตรงเป็นโต๊ะโล่งเพื่อรับลูกค้า ลูกค้าเลือกใช้สีพิเศษ สีท๊อปเคาน์เตอร์ใช้สีลายไม้ Grey textile (GT-5) ส่วนโครงโต๊ะใช้สี Express euro (EE-6) ให้ความรู้สึกขรึมๆ และตัดด้วยลายไม้ให้อารมณ์ธรรมชาติ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย