CR160117:เคาน์เตอร์นอกแบบ เพิ่มความยาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

การเลือกใช้สีเมลามีนลายแปลกๆ แนวเข้มๆ ช่วยทำให้งานดูเด่นขึ้นเวลาสะท้อนแสงไฟ จากรูปเป็นงานเคาน์เตอร์ต้อนรับคลีนิคทันตกรรมซึ่งทางลูกค้าทำส่วนด้านมุมแอลสูงเพื่อวางคอมพิวเตอร์และช่วยบังแสงจากทางกระจกหน้าร้าน ส่วนด้านตรงเป็นโต๊ะโล่งเพื่อรับลูกค้า ลูกค้าเลือกใช้สีพิเศษ สีท๊อปเคาน์เตอร์ใช้สีลายผ้า Grey textile (GT-5) / ส่วนโครงโต๊ะใช้สี Express euro (EE-6) ใช้ความรู้สึกขรึมๆและตัดด้วยลายไม้ให้อารมณ์ธรรมชาติ ที่ nsboffice เราออกแบบเคาน์เตอร์ตามความต้องการและรูปแบบพื้นที่ของคุณ สอบถามเพิ่มเติม nsboffice.com 02-4087165 034-406665

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย