ติดต่อสอบถาม

CR160203:การกั้นพื้นที่ด้วยตู้เอกสารและพาร์ทิชั่น

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

การแบ่งพื้นที่สำนักงานนอกจากการกั้นด้วยพาร์ทิชั่นแล้ว การใช้ตู้เอกสารในการแบ่งพื้นที่ช่วยให้ประหยัดขึ้นได้มาก อีกทั้งยังไงแต่ละฝ่ายก็ต้องมีตู้เอกสารในฝ่ายอยู่แล้ว วิธีนี้ช่วยให้ลดจำนวนพาร์ทิชั่นได้ (พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย W80*H120 = 2,217 บาท / ในขณะที่ตู้เอกสารบานเปิด H120 cm = 3,323 บาท หรือเพิ่มอีกกว่า 1,000 บาทก็กั้นห้องแล้วเก็บของได้พร้อมกัน) จากรูปเป็นงานออกแบบสำนักงานที่ใช้ทั้งงานพาร์ทิชั่นและตู้เอกสาร H120 cm สูงเท่ากัน และปรับแบบพิเศษให้ตู้เอกสารสามารถซ่อนรางร้อยสายที่ด้านหลังเพื่อให้ช่างไฟทำปลั๊กไฟได้ การออกแบบ Layout ให้ร้อยสายต่อเนื่องจากงานพาร์ทิชั่นไปยังงานตู้เอกสารได้ และด้านของปลั๊กไฟหันไปทางด้านที่ต้องการใช้งานหรือมีโต๊ะทำงานตั้งอยู่ ตู้เอกสารกั้นห้อง H120 ซม. (Partition-Cabinet H120 cm) เมลามีน เกรดเอ A เพิ่มรางร้อยสายไฟได้ http://www.nsboffice.com/catalog/melamine_file_cabinet/melamine_office_partition_cabinets.aspx พาร์ติชั่น พาร์ทิชั่น P-01-NoHanging รุ่นประหยัด กระจกขอบเหล็ก บุผ้าหรือไม้ผิวเมลามีน (แขวนตู้เอกสารลอยไม่ได้ เฟรม 5.5 cm) Office partition http://www.nsboffice.com/catalog/office_partition_office_layout/office_partition_fabric_panels_workstation_p01.aspx