CR160208:โต๊ะประชุมยาว ผลิตความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการโต๊ะประชุมยาวๆ แนะนำรุ่นนี้ค่ะ สามารถผลิตความยาวได้ตามต้องการ และขากลางของโต๊ะเว้าเข้าด้านใน ทำให้สามารถเลื่อนเก้าอี้ซ้ายขวาได้อยากสะดวก นอกจากนี้ฝ่ายผลิตปรับแบบผลิตความลึกให้เลือกถึง 3 ขนาดคือ 120D, 145D และ 180D cm ให้ลูกค้ามีรูปแบบให้เลือกได้ตามขนาดและรูปทรงห้องที่หลากหลายได้ค่ะ ช่องตรงกลางเลือกตัดตรงหรือโค้งเว้าตามรูปได้ค่ะ จากรูปลูกค้าผลิตโต๊ะขนาด 320W*145D cm. สีขาวตัดดำ โครงขาพร้อมรางไฟใต้โต๊ะสีขาว