ติดต่อสอบถาม

CR180817:โต๊ะประชุมยาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

จากรูปลูกค้าจัดทำห้องทำงานเกี่ยวกับการเงินดิจิตอล ซึ่งต้องการจอภาพจำนวนมากทั้งบนผนังและบนโต๊ะ งานโต๊ะลูกค้าต้องการให้มีพื้นที่บนโต๊ะใหญ่พิเศษ และมีกล่อง popup หลายแบบ ทาง nsboffice ออกแบบโต๊ะขนาด 440W*180D cm มีขากลางมีกระจังนำสายไฟจากพื้นสู่ top โต๊ะ ด้านข้างโล่งตลอดความยาวเพื่อความสะดวกในการทำงาน งานไม้ทำสีกราไฟท์ โครงขาสีดำด้าน

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย