ติดต่อสอบถาม

CR180809:ชุดโต๊ะทำงานคอล call center กระจกกั้นด้านหน้า

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะทำงานชุด call center หน้ากระจก แล้วนำไปหันหน้าเข้ากำแพง หรือหันหน้าชนกัน ลูกค้าสามารถประหยัดได้โดยสั่งเฉพาะโครงโต๊ะ แล้วใช้กระจกของด้านตรงข้าม งานกระจกด้านหน้า กระจกด้านหน้าเลือกเป็นกระจกฝ้าหรือและกระจกสีชาดำ จากรูป call center ขนาด 80 cm ต่อที่นั่ง เมลามีนสีขาวล้วน กระจกฝ้า