ติดต่อสอบถาม

CR180731:โต๊ะทำงานช่าง 150W , 200W cm. รุ่น BNS-1234 ขาเหล็ก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะสำหรับงาน workshop จะมีการเลือกหน้าคุณสมบัติของแผ่นหน้า top ตามลักษณะงาน เช่น งานช่างใช้หน้า top ไม้เนื้อแข็ง งานวิทยาศาสตร์ งานสารเคมี ใช้หน้า top คอมแพคลามิเนต จากรูป เป็นงานโต๊ะ workshop ในห้องทดลองของโรงเรียน ห้อง maker room เลือกใช้โต๊ะหน้าไม้เนื้อแข็ง ทาง nsboffice ใช้ไม้ทุเรียนทำสี หนาพิเศษ 5 cm ขนาด 150W*100D*80H cm ส่วนห้อง science room เลือกใช้โต๊ะหน้าคอมแพคลามิเนต หนา 12.7 mm ขนาด 200W*100D*80H cm โครงขาเหล็กเหล็กเหลี่ยม 2 1/2 นิ้ว ทำสี Epoxy สีเทาเข้มค่ะ