CR180724:เคาเตอร์ไม้ตัวแอล 300W1*220W2 cm.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

หลายโรงเรียนให้นักเรียนผลัดเวรเป็นเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด งานเคาน์เตอร์บริการอาจต้องปรับขนาดไปตามผู้ใช้งานคะ จากภาพเป็นงานเคาน์ห้องสมุดโรงเรียนประถม ทางครูต้องการให้เคาน์เตอร์หันหน้าทั้งสองทิศทาง สำหรับรับคืนและยืมใหม่ มีชั้นเก็บหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของเคาน์เตอร์ และลดความสูงเหลือ 100H cm สำหรับเด็กประถม ซึ่งทำให้ต้องลดความลึกแผ่นท๊อปเคาน์เตอร์บริเวณที่วางจอคอมพิวเตอร์ งานไม้ทำสีม่วงล้วน ขอบสีขาวคะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย