ติดต่อสอบถาม

CR180721::เก้าอี้หอประชุมแขนกล่อง แบบมีแผ่นเลคเชอร์ไม้ AD-01L-F

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ห้องสัมมนาห้องเรียนแบบที่ใช้การฉายวิดีทัศน์เป็นสื่อหลักในการสอน การสร้างห้องเล่นระดับ และใช้เก้าอี้แบบโรงหนัง เป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากลูกค้าพอมีงบประมาณ จากรูป เป็นงานห้องสัมมนาที่ใช้เก้าอี้โรงหนัง รุ่นมีแผ่นเล๊คเชอร์ ตัวเต็มมีสองแขนทุกที่นั่ง แขนขวาสามารถพับเก็บแผ่นเล๊คเชอร์เข้าไปได้ การตั้งแถวเแนวเก้าอี้ลักษณะนี้ลูกค้าควรมีลึกแต่ละระดับที่ 100-120 cm (เพื่อให้สะดวกต่อการพิงเอนและระยะยื่นของแขนเล๊คเชอร์) แต่ละแผ่นเล๊คเชอร์ทำสีดำ หุ้มหนังเทียมสีแดง