ติดต่อสอบถาม

CR180714:เก้าอี้สนามไม้เต็ง เหล็กหล่อ 150 ซม. กทม. รุ่น BKK-CO43

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เก้าอี้ที่วาง outdoor ได้จริงในหน้าฝน nsboffice ขอแนะนะเก้าอี้สนามไม้เต็ง โครงเหล็กหล่ออบสี มาตรฐานงาน กทม จากรูป เป็นงานเก้าอี้สนามของสถานศึกษา ลูกค้าเลือกใช้รุ่น G08A009 ขนาดความกว้าง 150 cm (รุ่นนี้มีผลิตความกว้างถึง 200 cm ด้วยคะ) งานไม้เต็งคัดพิเศษ ทำสีโอ๊ค นอกจากนี้เรายังมีเก้าอี้สนามรุ่นใหม่ ผลิตจากเหล็กล้วน และงานหวายเทียม โครงอลูมิเนียม

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย