ติดต่อสอบถาม

CR180713:ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก 10 ตู้ 380W*91.4D*223.5H cm

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ตู้เอกสารรางเลื่อนในปัจจุบัน มีระบบรางหลายแบบ ทาง nsboffice ใช้ระบบรางมีคานรับและแผ่นพื้นปูเต็ม ทำให้สามารถปรับระดับน้ำให้เที่ยงตรงก่อนวางตู้ จากรูป เป็นงานติดตั้งตู้เอกสารรางเลื่อนแบบมือผลักขนาด 10 ตู้ (ความจุ 560 แฟ้ม) จำนวน 2 ชุด ลูกค้าติดตั้งตู้ตายด้านขวา (เลื่อนเก็บชิดขวา) โครงตู้ทำสีครีม รางสีดำ แผ่นพื้นสีบีชค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย