ติดต่อสอบถาม

CR180712:ชุดตู้ครัวพร้อมตู้ลอย ตู้แขวน ตู้ 3 ลิ้นชัก ตู้ 2 บานเปิด และแผ่นท๊อปปิดด้านบนของตู้ครัว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำนักงานอาจเตรียมพื้นที่สำหรับงานครัวจำกัด การเลือกใช้ชุดครัวแห้งรุ่นที่มีตู้ลอยต่อบน ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้ ทาง nsboffice มีทั้งรุ่นตู้สูงมีตู้ลอยพร้อมในชุด และรุ่นที่ติดตั้งแยก ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบผนังของลูกค้า จากรูป ลูกค้าเลือกใช้ตู้ครัวแบบมีตู้ลอยในตัว สำหรับพื้นที่ที่เป็นผนังเบาและไม่อยากเจาะผนัง ส่วนพื้นที่ห้องรับแขก ซึ่งจะมีส่วนเตรียมเครื่องดืาม ลูกค้าเลือกใช้ตู้ล่างและตู้ลอยติดตั้งแยกอิสระ เพื่อให้ดูสวยงามและไม่ดูทึบเกินไปค่ะ