ติดต่อสอบถาม

CR180703:โต๊ะประชุมยาว มีขากลางกล่องสำหรับร้อยสายไฟ โครงขาสีขาวพร้อมเก้าอี้สำนักงาน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ปัจจุบันทาง nsboffice มีผลิตโต๊ะประชุมยาวโดยลูกค้าสามารถเลือกแบบของขากลางได้ ว่าต้องการเป็นรุ่นขากลางตรง หรือขากลางกล่องสำหรับร้อยสายไฟ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการ top ชิดกันหรือ top แยกมีร่องสำหรับร้อยสายลงตลอดความยาว จากรูปเป็นตัวอย่างงานโต๊ะทั้งสองแบบ ลูกค้าใช้รุ่นขากลางกล่อง ทำโครงขาสีขาว top สีขาวตัดดำ และสีคาปูชิโน่ตัดดำ ส่วนรุ่นขากลางตรง ทำโครงขาสีขาว top สีบีชล้วนคะ ลูกค้าเลือกติดตั้ง popup ได้ตามความต้องการค่ะ