ติดต่อสอบถาม

CR180702:ชุดโต๊ะเคาน์เตอร์บริการลูกค้า พร้อมเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์และเก้าอี้นั่งคอย

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

พื้นที่ส่วนงานบริการลูกค้านอกจากมีงานเคาน์เตอร์ เก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์ เก้าอี้นั่งรอรับบริการ บางครั้งเราอาจต้องมีโต๊ะกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแผงโชว์ตัวอย่างแบบฟอร์ม จากรูปลูกค้าเลือกงานเก้าอี้ขาตัวซีหลังเน๊ตเป็นเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์ เก้าอี้นั่งรอรุ่นพนักพิงเหล็กรู และโต๊ะโล่งพร้อมแผงกั้นตรงกลาง แบ่งกลางเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ทั้งสองด้าน ลูกค้าเลือกสีลายไม้ Euroline grey ทั้งหน้า top และ miniscreen ขาโครเมี่ยมดำ เก้าอี้เอนกประสงค์รุ่นประหยัดค่ะ