ติดต่อสอบถาม

CR180622:เก้าอี้หอประชุม แขนกล่องไม่มีเล๊คเชอร์ AD-01-F ที่นั่งพับได้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ปกติการวางเก้าอี้โรงหนังเก้าอี้หอประชุม ส่วนใหญ่จะติดตั้งแบบใช้ขาร่วม (เหมือนดูหนังโรงหนังคะ) แต่หากห้องประชุมลูกค้ามีพื้นที่มาก การใช้ขาแยกอิสระเป็นอีกทางเลือกที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้นั่ง จากรูป เป็นห้องประชุมขนาด 180 ที่นั่ง ทางหน่วยงานเลือกใช้ที่นั่งขาแยกอิสระ หุ้มหนังเทียมสีแดง มีคำแนะนำในการเตรียมพื้นที่คะ ระดับขั้นบันไดแต่ละขั้นควรลึก100-120 cm เพื่อความสะดวกในการพิงเอน และการเดินเข้าออก โดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้เก้าอี้ที่มีแผ่นเล๊คเชอร์คะ