CR180608:ชุดตู้เหล็กบานเลื่อนมาตรฐานมาวางซ้อนสาม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ถ้าลูกค้าต้องการจัดเก็บเอกสารแนวสูงและห้องมีความสูงตั้งแต่ 270 ขึ้นไป ลูกค้าสามารถเลือกใช้ตู้เหล็กบานเลื่อนมาตรฐานมาวางซ้อนสาม เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรูปทางวิทยาลัยมีขนาดห้องทำงานจำกัด จึงออกแบบให้วางเอกสารสูงถึงเพดานห้อง โดยแบ่งเอกสารอ้างอิงไม่ใช้บ่อยไว้ตู้แถวบน เอกสารทำงานใช้บ่อยไว้ตู้แถวกลาง และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ตู้แถวล่าง ลูกค้าเลือกใช้ตู้บานเลื่อนขนาด 4 ฟุต ทึบ กระจก กระจก วางซ้อนกัน สลับสีตามแนวตั้ง จัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ และทำให้ห้องทำงานดูสดใสไปในตัวคะ