ติดต่อสอบถาม

CR180320:โซฟาในสำนักงานส่วนใหญ่

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โซฟาในสำนักงานส่วนใหญ่ ลูกค้ามักจะใช้รุ่นแขนกล่องเพื่อให้ดูเป็นทางการ และเข้าได้กับทุกพื้นที่ จากรูป เป็นพื้นที่รับรองลูกค้าของสำนักงาน ลูกค้าใช้ทั้งรุ่นขาเหล็ก 1 ตัวยาว 1 ตัวสั้นวางเข้าช่องเสาด้านหน้าสำนักงาน โต๊ะกลางใช้รุ่นกระจกสีชาดำขนาดใหญ่ 120W cm. โทนสีดำตัดเงาเข้ากัน และรุ่นประหยัดขาไม้ ทำสีขาว วางในห้องใหญ่ ค่ะ