CR180313:โต๊ะประชุมรูปตัวโอ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ในปัจจุบันลุกค้ามีแนวคิดการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งมีผลทำให้การออกแบบและการผลิตต้องยืดหยุ่นและแม่นยำตามไปด้วย จากรุป เป็นงานห้องประชุมใหญ่ที่ต้องการการใช้งาน 2 วัตถุประสงค์ คือ ใช้เพื่อประชุมกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ และใช้เพื่อการอบรมสัมมนา การจัดวางใช้โต๊ะประชุมรูปตัวโออยู่ตรงกลาง และใช้โต๊ะประชุมทรงคางหมู คำนวณความโค้งตามความโค้งห้อง วางซ้อนอีก 2 วง ติดตั้ง popup รุ่นฝาเงยมีปลั๊กไฟในตัวเว้นตัว เพื่อให้แบ่งใช้งานซ้ายขวาสำหรับทุกที่นั่ง งานไม้ทำสีพิเศษ White oak โครงขาทำสีดำล้วน งานเก้าอี้แขนขาโครเมี่ยมเบาะก้อนเหลี่ยม รุ่นนี้นั่งสบายคะ โทนสีสุภาพและมีความโค้งเป็นจุดเด่นของห้องค่ะ