ติดต่อสอบถาม

CR180312:โต๊ะพับโครงขาและบังตาสีขาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะพับโครงขาและบังตาสีขาว เข้าได้กับงานไม้ทุกสีคะ จากรูปลูกค้าใช้งานโต๊ะพับรุ่น A18A069 หน้าท๊อปทำสีเวงเก้ วางเรียงกันเป็นตัวโอ ด้านหัวโต๊ะวางซ้อนเกยด้านข้าง เนื่องจากรุ่นนี้ขนาดเล็กสุดคือ 160W cm. ซึ่งอาจทำให้ช่องตรงกลางกว้างเกินไปการวางเกยกันช่วยให้ช่องว่างประหยัดพื้นที่ไป 60 cm. เหลือ 100W cm. เท่านี้ก็ใช้งานกับห้องที่ไม่ใหญ่มากได้แล้วค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย