ติดต่อสอบถาม

CR180306:โต๊ะทำงานกลุ่มทรงเลขบวกแบบสี่ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าใช้โต๊ะทำงานกลุ่มทรงเลขบวกแบบสี่ที่นั่ง ขนาด 240W1*240W2 cm. (แต่ละที่นั่งเป็นทรงแอล 120W1*120W2 cm.) พร้อมตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน และต้องการใช้โต๊ะ hotdesk สำหรับทำงานและประชุม ใน style ที่คล้ายกัน ลูกค้าเลือกผลิตโต๊ะทรงดอกไม้ 3 ด้านแบบไม่ติดกระจก miniscreen และเว้าขาเข้าไปเล็กน้อยให้สามารถนั่งที่หัวโต๊ะทั้งสามด้านได้ งานโต๊ะทำงานทำสีคาปูชิโน่ตัดดำ งานโต๊ะ hotdesk ทำสีเวงเก้ตัดดำ งานเก้าอี้ใช้รุ่นหลังเน๊ตรุ่นประหยัด ทั้งแบบพิงหลังเตี้ยและแบบพิงหลังสูง