ติดต่อสอบถาม

CR180305:ตู้เอกสารรางเลื่อนแบบผลัก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าที่เก็บเอกสารบรรจุกล่อง แล้วต้องการวางในตู้เอกสารรางเลื่อนอีกที อาจจำเป็นต้องขยายความกว้างของตู้ให้ลงตัวกับกล่องเอกสารที่ใช้ จากรูป ลูกค้าบรรจุเอกสารลงกล่องขนาด A4 ต้องการวางขวางเรียง 4 กล่องต่อชั้น จึงต้องใช้ตู้ที่มีความกว้างหน้าตู้ขนาด 120 cm. จำนวน 8 ตู้ ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว 3 คู่ ระบบมือผลัก ทำสีเทาเข้ม

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย