ติดต่อสอบถาม

CR180223:บอร์ดกระจกบานเลื่อน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าที่มีทำโครงเหล็กมีหลังคา และต้องการติดตั้งบอร์ดกระจก ทาง nsboffice มีให้บริการค่ะ จากรูป ลูกค้าทำโครงเหล็กเตรียมไว้สำหรับเคลียร์ใน 200W cm. และใช้บอร์ดกระจกบานเลื่อน 200W*120H cm. พร้อมบริการติดตั้ง (แจ้งล่วงหน้าก่อนติดตั้งเพื่อให้ช่างเตรียมอุปกรณ์ที่ถูกต้องไปให้ค่ะ)

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย