ติดต่อสอบถาม

CR180224:ชุดโต๊ะเก้าอี้สนามไม้เต็ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชุดโต๊ะเก้าอี้สนามไม้เต็ง สามารถผลิตได้ยาวสุดที่ 200W cm. นั่งได้ 4 คน จากรูป เป็นงานชุดโต๊ะเก้าอี้สนามรุ่น BKK-CO33 และโต๊ะสนาม BKK-TOO20 โครงเหล็กหล่อ ไม้เต็งเส้นยาวคัดพิเศษ รุ่นยาว 200W cm. จะมีขากลางเสริมช่วยรับน้ำหนักให้ค่ะ