ติดต่อสอบถาม

CR180207:ตู้เก็บเอกสาร 3 บานเตี้ย/สูง เปิด/ปิด

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กรณีลูกค้าต้องการตู้เอกสารที่สูงกว่าปกติเล็กน้อย เนื่องจากต้องการค้นเอกสารขึ้นมาวางเปิดอ่านบนตู้ จึงต้องการตู้ที่เว้าท้าวเข้าไปเล็กน้อย เพื่อยืนอ่านไม่ต้องโค้งตัว ส่วนด้านหลังให้ตู้เว้าบัวหลังเพื่อให้ชนชิดได้สุด แผ่นท๊อปยาว 240W cm. จำนวน 4 ช่วง ความยาวรวม 520W*45D*90H cm. พร้อมตู้เสริมตรงกลางช่องเสา งานไม้ทำสีเทาอ่อนล้วนค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย