ติดต่อสอบถาม

CR180127:ไวท์บอร์ดกระจกหลายแผ่นต่อกัน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

กรณีลูกค้าติดตั้งไวท์บอร์ดกระจกหลายแผ่นต่อกัน ลูกค้าสามารถเลือกด้านติดตั้งแผ่นเหล็กวางแปรงได้ กระจกแต่ละชุดสามารถเลือกติดตั้งแผ่นเหล็กวางแปรงได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวา จากรูปลูกค้าติดตั้งไวท์บอร์ด 440W cm (220W+220W cm) ติดตั้งรางวางแปรงชิดกันตรงกลาง วางตามความยาวของห้องประชุม การวางกระจกแนวนี้ทำให้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมเขียนแสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นค่ะ