CR180102:โต๊ะพับไม้เมลามีน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะพับล้อเลื่อน บางครั้งเราก็ต้องการใช้กับงานสัมมนาที่ต้องใช้ Laptop และต้องการติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ท๊อปโต๊ะเพื่อความสวยงาม จากรูปเป็นงานโต๊ะพับล้อเลื่อนติดตั้งกล่องไฟ 2 ชุด ออกแบบให้ลูกค้ายังสามารถพับเก็บ-เรียงชิด ได้ตามปกติ หน้าท๊อปทำสีเมเปิ้ล โครงขาและรางไฟทำสีขาว