ติดต่อสอบถาม

CR171215:โต๊ะทำงานกลุ่มแบบ 4 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานห้องสมุดหรือห้องระบบงานคอมพิวเตอร์ admin มักต้องการโต๊ะสำหรับบริการคอมพิวเตอร์กับนักเรียน ที่สามารถจัดการระบบสายไฟและซ่อนหน้า cpu ได้มิดชิด ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการระบายความร้อนได้ดี จากรูปทาง nsboffice ออกแบบโต๊ะงานระบบคอมพิวเตอร์แบบ 4 ที่นั่งทรงเลขบวก โครงขาตู้ผลิตจากเหล็กทำสี ตรงกลางเป็นโพรงร้อยสายไฟและระบายอากาศได้ดี top สีโอ๊ค หน้าบานไม้สีขาว โครงตู้เหล็กทำสีดำ ขนาด 180W1*180W2 cm