ติดต่อสอบถาม

CR160315-1:โต๊ะพับอเนกประสงค์ ล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 160 , 180 ซม.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ช่วงนี้โต๊ะพับแบบสวยๆและมีล้อเลื่อน พับเก็บได้ มีหลากหลายรุ่นให้เลือกมาแต่งออฟฟิศได้ ทั้งงานห้องประชุม ห้องสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ หน้าไม้เลือกสีได้ และขอแนะนำรุ่นใหม่ โต๊ะพับแบบมีตะแกรงวางของด้านใต้และบังตาชิดบน