CR171110:โต๊ะสนามหน้ากลม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะสนามหน้ากลม กระจกฝ้า Di60 cm. รุ่น SR-GLASS051 โครงสีดำ Di60*70H cm ตามรูปตัวอย่าง ลูกค้านำโต๊ะสนามหน้ากลม มาวางคู่กับเก้าอี้สนามเหล็ก ที่นั่งหวาย พนักพิงและที่นั่งสานด้วยหวายสีดำ