CR170913:พื้นที่การจัดเก็บเอกสารได้ด้วยชั้นเหล็ก 1 ช่องโล่ง โครงสร้างแข็งแรง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ด้านบนแนวผนังห้อง ลูกค้าสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสารได้ด้วยชั้นเหล็ก 1 ช่องโล่ง โครงสร้างแข็งแรง สวยด้วยดีไซน์ขอบมน ผลิตทั้งสีขาวและสีดำ ติดตั้งเป็นแนวยาวต่อเนื่องช่วยให้ห้องดูยาวขึ้นคะ จากรูปลูกค้าติดตั้งชั้นสีขาว แนวผนังเหนือโต๊ะทำงานนี่นั่งละ 2 ใบ สูงระดับ 180++ cm เพื่อป้องการลุกจากที่นั่งแล้วหัวชน

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย