ติดต่อสอบถาม

CR170906:โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักข้าง โต๊ะคอมฯ และแผ่นต่อโต๊ะเสี้ยววงกลม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชุดโต๊ะทำงานตัวแอล รุ่น M-TY-KD21-1S ขนาดรวม 180W cm. (3 ชิ้นประกอบ) ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักข้าง 120W*60D*75H cm. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm. และแผ่นต่อโต๊ะเสี้ยววงกลม 60D cm ผลิตสี Euroline Grey และ สี Magic Strip

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย