CR170801:โต๊ะทำงานกลุ่มขนาด 4 ที่นั่ง พร้อมเจาะช่องฝา popup

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับสำนักงานที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบโล่งๆ และแยกพื้นที่เก็บของสำหรับพนักงาน แนะนำโต๊ะทำงานโล่งขนาด 4 ที่นั่ง พร้อมแผ่น miniscreen เลือกกัั้นไม้หรือกระจกก็ได้ จากรูปลูกค้าใช้โต๊ะทำงานกลุ่มขนาด 4 ที่นั่ง พร้อมเจาะช่องฝา popup ฝี่งจะช่อง (ใช้งานร่วมกัน) ขนาด 240W*120D cm (120W*60D ต่อที่นั่ง) หน้าท๊อปสีขาว โครงขาทำสีขาว miniscreen กระจกฝ้า

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย