CR170730:พาร์ทิชั่นแบบทึบหุ้มผ้าสีแดง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับสำนักงานที่ต้องการแแบ่งพื้นที่สำหรับพนักงานภายในกับผู้มาติดต่อ โดยอยากให้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวหน่อย สามารถทำได้ 2 วิธีคือ (1)กั้นพื้นที่รับแขกเป็นพื้นที่ปิดบังคับทางเข้าออกให้ต่อเนื่องกับประตูสำนักงาน หรือ (2)กั้นแนวเขตสำนักงานเป็นเส้นตรงสองเส้น วางขนานกันเพื่อให้บังตาทางตรง เว้นช่องวางเป็นทางเข้าออก จากรูปเป็นงานกั้นสำนักงานเป็นเส้นตรงสองเส้นขนานกัน บังการเดินเข้าออกด้านข้างแทน ช่วยให้บังสายตาได้ในคราวเดียว เสาสีเทา ผ้าสีแดงเข้ม สูง 180 cm

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย