CR170719:โต๊ะประชุมสามารถปรับระดับขาได้ และป็อบอัพขอบเหลี่ยม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะประชุมที่สามารถปรับความสูงขาขึ้นได้ และคานใต้โต๊ะไม่หนา กรณีใช้เป็นโต๊ะทำงาน จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะได้หลายแบบ มีขากลางแบบกล่องที่สามารถร้อยสายไฟได้ รุ่นนี้มีกล่อง packing ขนาดเล็ก ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถประกอบเองได้