ติดต่อสอบถาม

CR170708:โต๊ะประชุม ขนาด 180 ซม. และตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

จากรูปลูกค้าใช้งานชุดโต๊ะทำงานกลุ่มขนาด 520W*180D เนื่องจากลูกค้าทำงานด้านวงจรไฟฟ้าจึงต้องใช้พื้นที่หน้าโต๊ะลึกมาก และต้องการรางไฟยาวตลอดแนวสำหรับสายระบบงานต่างๆ แนวผนังเป็นตู้เอกสารรุ่นที่มีช่องตรงกลาง เผื่อวางอุปกรณ์เครื่องมือได้คะ งานไม้สีคาปูชิโน่ตัดสีโอ๊ค โครงขาเหล็กทำสีดำ