CR170630:โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก กั้นพื้นที่ด้วยมินิสกรีนทึบล้วน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

จากรูปเป็นห้องทำงานขนาด 16 ที่นั่ง แบ่งเป็นชุดละ 8 ที่นั่งจำนวน 2 ชุด nsboffice ออกแบบให้มีตู้ลิ้นชักเต็มแต่หน้าลิ้้นชักแคบ จำนวน 1 ด้าน อีกด้านเป็นขาตัวแอล พร้อมเสริมแผ่นชั้นด้านในเผื่อวางเอกสาร ด้านหน้าบังตาเจาะช่องวางรางไฟ ด้านบนกั้นด้วยแผ่นมินิสกรีนแบบทึบล้วน สำหรับงานที่ต้องการสมาธิสูง โต๊ะสีเทาอ่อนล้วน งานตู้สีเทาอ้อนตัดหน้าบานสีเทาเข้ม miniscreen หุ่มผ้าสีฟ้า